Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

  • Torzecki Ryszard, Metropolita Szeptycki, Więź2010
  • Tresenberg Daniel, Zapomniani bohaterowie, „Raport. Polityka/Gospodarka/Społeczeństwo”, nr 42010
  • Turewicz Anna, Najważniejsze, że żyją, „Chłopska Droga”, nr 352010
  • Tusk-Scheinwechslerowa Franciszka, Cena jednego życia, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1 (33).2010
  • Tutaj Marta, Świadectwo sprawiedliwości, „Temi”, nr 102010
  • Urynowicz Marcin, Lista Szparkowskiego, „Wprost”, nr 202010
  • Urzykowski Tomasz, Ocalona w Otwocku: 62. rocznica likwidacji otwockiego getta, „Gazeta Wyborcza-Stołeczna”, nr 1952010
  • Wasak Anna, Śmierć za kromkę chleba, „Nasz Dziennik”, nr 2152010
  • Wasita Ryszard, Profesor Stanisław Frybes – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, „Słowo Żydowskie”, nr 22010
  • Wasztyl Bogdan, Milczenie Josefa, „Dziennik Polski”, nr 2562010