Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

 • Bartosz Adam, Schowek w młynie Dagnana, „Słowo Żydowskie”, nr 22/23/24 (282/283/284)2002

  The history of hiding Unger family and Aleksandrowicz family from Tarnow in hiding place in mill.

 • Bartoszewski Władysław, Akcje solidarnościowe pod murami getta, „Stolica”, nr 5
 • Bartoszewski Władysław, Sprawiedliwie o „Sprawiedliwych”, „Tygodnik Powszechny”, nr 472004
 • Bartoszewski Władysław, Siedemdziesiąt pięć lat w XX wieku. Pamiętnik mówiony (6), „Więź", nr 71997
 • Bednarek Krzysztof, Sprawiedliwość po latach, „Głos Koszaliński”, nr 2652010

  The story of Ludwika Piasecka, who rescued 15 Jews in the Kamien Koszyrski.

 • Berengaut Alfreda, O bohaterstwie Eliasza Kupidłowskiego, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1 (85)1973

  Memories of hiding Frydman family by a carpenter from Wawer.

 • Berenstein Tatiana, Rutkowski Adam, O ratownictwie Żydów przez Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 3 (35)1960
 • Bikont Anna, Nieporządnych było więcej: rozmowa ze Stanisławem Ramotowskim spod Radziłowa, odznaczonym medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata", „Gazeta Wyborcza”, nr 782001
 • Bogner Nahum, The Convent Children: the Rescue of Jewish Children in Polish Convents during the Holocaust, „Yad Vashem Studies”, vol. XXVII1999
 • Borysowicz Bożena, Dr med. Jerzy Borysowicz: jeden z lekarzy wileńskich. 1904–1980, „Nasz Czas”, nr 35 (624)2003