Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

 • Aftewicz Małgorzata, To byli nasi sąsiedzi, „Kurier Szczeciński”, nr 130

  Concerns Katarzyna and Franciszka Kulczycki honored medal at the request of Greta and Filip Chalfin.

 • Antoniuk Jakub, Pomoc działaczy ludowych i organizacji BCh dla ludności żydowskiej w okolicach Białegostoku w latach 1941-1943, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1 (89)1974
 • Arczyński Ferdynand i in., Rada Pomocy Żydom w Polsce („Żegota”). Wspomnienia centralnych i terenowych działaczy RPŻ, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 65-661968

  Relations of Ferdynand Arczynski, Tadeusz Reka, Witold Bieńkowski, Stefan Sendłak, Ewa Wąsowicz, Jan Żabiński, Kazimierz Młynarski, Irena Staśkowa, Zofia Myczko from the ŻIH collection.

 • Auerbach Rachela, Wojenne Zoo dyrektora Żabińskiego, źródło nieznane, nr 248 (6045)1974

  Artykuł pochodzący ze zbioru dokumentacji dotyczącej Jana i Antoniny Żabińskich w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego.

 • Auerbach Rachela, Arka Noego i żubry, których nie otrzymaliśmy, „Nowiny Kurier”

  Artykuł pochodzący ze zbioru dokumentacji dotyczącej Jana i Antoniny Żabińskich w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego.

 • Balcerak Wiesław, Stronnictwo Demokratyczne w akcji pomocy Żydom, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 21987
 • Balicka-Kozłowska Ewa, Życie za pomoc pacjentom: o lekarzach, którzy pomagali Żydom i ratowali ich, „Gazeta Wyborcza-Stołeczna”, nr 1972003
 • Balicka-Kozłowska Helena, Kto ratował, kogo ratowano, „Więź”, nr 4 (354)1988
 • Banaś Jerzy, Franciszek Józef Banaś (1901-1985), „Gazeta Wyborcza-Kraków”, nr 2402002
 • Baranowski Feliks, W dwudziestą rocznicę śmierci Jadwigi Sałek-Deneko, „Trybuna Ludu”1964