Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Zieliński Jerzy Matka Zagłębia Kraków
  • Zygarowicz Stanisław, Jedynak Witold red. Świadkowie Wiary Diecezji Przemyskiej z lat 1939-1944 Przemyśl