Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

 • Hartman John J., Krochmal Jacek, Pamiętam każdy dzień… Losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej, Przemyśl2002
 • Iranek-Osmecki Kazimierz, Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945, London 1968

  Autor książki w latach okupacji niemieckiej m.in. szef Oddziału II (informacyjno-wywiadowczego) KG AK, podjął próbę udokumentowania pomocy, jaką Polacy nieśli Żydom w latach 1939–1945. Charakter publikacji i jej wartość źródłowa sprawiają, że zasługuje ona na przypomnienie współczesnemu czytelnikowi.

 • Isakiewicz Elżbieta, Czerwony ołówek. O Polaku, który ocalił tysiące Żydów, Warszawa2003

  A biography of Henryk Sławik, the chairman of the Citizen‘s Committee for the Assistance of Polish Refugees in Hungary, who saved thousands of Jewish refugees from Poland.

 • Jezierski Zdzisław, Nieznane fakty z rzezi wołyńskiej. Pomoc medyczna na Kresach Wschodnich w lata 1943-44

  Materiał powstał na podstawie artykułu „Pomoc medyczna polskim ośrodkom samoobrony na Wołyniu w latach 1943-1944”, opublikowanego w piśmie „Lekarz Wojskowy” nr 1 z 2012 r.

 • Juszkiewicz Ryszard red., Those who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, Warszawa1997

  Publication of the Committee for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation and the Polish Society of the Righteous Among the Nations; contains a list of the Polish Rescuers of Jews and a list of the Polish Righteous, of December 31, 1996. In 1997, the third volume was published; previous volumes contain the same content, but include data which was current in the previous years.

 • Kac Daniel, Wilno Jerozolimą było – Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze, Sejny2003
 • Kącki Franciszek, Udział księży i zakonnic w holokauście Żydów, Warszawa2002

  In spite of the infelicitous title, the book is about saving Jews by priests and nuns in Poland during the occupation.

 • Kiryk Feliks red., Dzieje miasta Nowego Sącza, Kraków1993
 • Konopa Łukasz, Trzcianne-studium przypadku. Trzy obrazy zagłady żydowskiego miasteczka: w lokalnym dyskursie historycznym, w relacjach świadków oraz w filmie antropologicznym, Warszawa2010
 • Kopciowski Adam, Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin2005