Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Samsonowska K., Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939) Kraków
 • Samsonowska Krystyna, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939) Kraków
 • Słomczyński Adam, Dom ks. Boduena 1939-1945 Warszawa

  About the orphanage run by Rev. Boduen in Warsaw, where Jewish children were hiding.

 • Socol Stanley S., Polish biographical dictionary U.S.
 • Szarek Jarosław, Szpytma Mateusz, Sprawiedliwi wśród narodów świata. Przejmująca historia polskiej rodziny, która poświęciła swoje życie, ratując Żydów Kraków
 • Szpytma Mateusz, The Risk of Survival. The Rescue of the Jews by the Poles and the Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa (Ryzyko ocalenia. Ratowanie Żydów przez Polaków i tragiczne następstwa...) Warszawa
 • Szpytma Mateusz, Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy Warszawa-Kraków
 • Tec Nechama, When the Light Pierced the Darkness. Christian Rescue of Jews in Nazi-Occupied Poland New York-Oxford

  An analysis of the motives and ways of rescuing Jews by Poles.

 • Tec Nechama, Jewish Children: Between Protectors and Murderers Washington D.C.
 • Tomaszewski Irene, Werbowski Tecia, Zegota: The Rescue of Jews in Wartime Poland Montreal

  The history of the Council to Aid Jews and the profiles of its activists.