Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Piórkowska Małgorzata, Sprawiedliwi i Ocaleni. Mieszkańcy Węgrowa i okolic, pomagający Żydom w latach okupacji hitlerowskiej Węgrów
 • Poznańska Paulina, Miller Wiktoria (koordynacja projektu), Obojętność boli. Scenariusze edukacyjne o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Wrocław
 • Prekerowa Teresa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945 Warszawa

  A monograph concerning the Council to Aid Jews, an organization operating during the war in the Government Delegation for Poland and providing help to Jews, especially those hiding on “the Aryan side”.

 • Przybyłowicz Krzysztof, Żydzi Biecza. Historia i zagłada Gliwice-Libusza
 • Rączy Elżbieta, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945 Kraków-Rzeszów

  Text from the exhibition leaflet written in Polish, English and Hebrew supplemented with 31 archival and contemporary photographs. The last chapter of the publication is devoted to the tragedy of the Ulma family from Markowa.

 • Rączy Elżbieta, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945 Rzeszów

  The publication contains a monograph outline of the issue of Poles rescuing Jews in the Rzeszów Region and a collection of the accounts of Poles (testimonies before the Main Committee for the Investigation of Nazi War Crimes in Poland) and Jews (from the Jewish Historical Institute and Yad Vashem Archives); the annex includes a list of the Rzeszów Region’s residents awarded the Righteous Among the Nations medals and a list of the Polish rescuers who were not awarded; the names of the repressed and murdered rescuers have been marked.

 • Rączy Elżbieta, Witowicz Igor oprac., Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945 Rzeszów
 • Rudzka Maria, Zdążyć przed zachodem słońca, czyli wędrówka po Izbicy i okolicy, przewodnik. Izbica
 • Rutkowski Adam, Pomoc Żydom w Polsce Warszawa
 • Rydel Zofia, Z Rydzem Śmigłym i Barbarą Radziwiłłówną w tle Będzin