Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Adam Szus, nieopublikowana biografia dzięki uprzejmości Zofii Trojan
 • Aleksandrowicz Julian, Kartki z dziennika doktora Twardego Kraków-Wrocław

  The author was hiding in Cracow, then he joined the guerilla troops of the Home Army.

 • Alfred Kwarciak, Wspomnienia
 • Andrzej Danysz, Wiesława Granowska, Ewa Orlikowska-Krasnowolska red., Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna Warszawa
 • Anolik Beniamin, Pamięć przywołana Kraków
 • Arnold Geier, Heroes of the Holocaust. Extraordinary True Accouts of Triumph. New York
 • Arthur Citrin, My memoirs 1930-1948 New York
 • Aszkenazy- Engelhard Halina, Pragnęłam żyć Warszawa
 • Balicka-Kozłowska Helena, Mur miał dwie strony Warszawa

  The author was engaged in aid of the group of fighters of the Jewish Combat Organisation while they were hiding in the "Aryan side" of Warsaw.

 • Bartoszewski Władysław, Moja Jerozolima mój Izrael Warszawa

  The memories of one of the most prominent activist of the Polish underground Council to Aid Jews.